کلاس گلدوزی

آشنایی با ابزار و انواع دوخت در دورهمی های گلدوزی🌸...