بدن ما
درس علوم

معلم ما در کلاس علوم کلیات موضوع را به گونه ای مطرح می کنند که باعث می شود ما برای دانستن بیشتر کنجکاو شده و شروع به تحقیق کنیم.
و بعد می توانیم تحقیقات خود را به هر روشی که دوست داریم ارائه دهیم.
این طوری هم درس را بهتر یاد می گیریم و هم تکالیف خود را با علاقه مندی های خود ارائه داده و از انجام آن لذت می بریم.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط