انتخاب رنگ

bg_image

لطفاً قبل از ثبت نام موارد ذیل را مطالعه نمائید

کلیه ی داوطلبان محترمی که متقاضی ثبت نام در دوره های آموزش مکالمه عربی این مرکز می‌باشند ملزم به پذیرفتن و رعایت مقررات زیر هستند:

۱- تمامی داوطلبان ملزم به رعایت ضوابط، مقررات و شئونات قانونی، اخلاقی و اسلامی رایج در اماکن عمومی منطبق با کشور ایران می‌باشند.

۲- جهت بهره بری کامل از محتوای آموزشی و حفظ تمرکز اساتید و زبان آموزان، حضور رأس ساعت مقرر در کلاس‌ها الزامی است.

۳- ضبط کلاس آموزشی جایز نمی باشد و مسؤولیت شرعی دارد.

۴- شرکت در امتحانات پایانی برای هر دوره الزامی است و در صورتیکه زبان آموز در آزمون پایان دوره شرکت نکند مجاز به ورود به دوره های بعدی نبوده و گواهینامه پایان دوره نیز برای وی صادر نمی گردد.

۵- معیار ارزیابی پایانی در پیشرفت تحصیلی، مجموع نمرات کلاسی زبان آموز در هر چهار مهارت زبان آموزی در طی دوره به همراه نمره پایانی است و در هر دوره حداقل نمره قبولی ۷۰ درصد از مجموع نمرات می باشد.

۶- اگر زمان انصراف از شرکت در کلاس ها یک هفته قبل از شروع دوره باشد، مؤسسه مجاز است به کسر ٢٠ درصد از بخش شهریه و در صورتیکه انصراف کمتر از یک هفته قبل از شروع دوره باشد مجاز است به کسر ٣٠ درصد شهریه به عنوان هزینه های ثبت نام و خسارت وارده اقدام نماید ولی پس از شروع کلاس ها به هیچ عنوان شهریه پرداختی مسترد نخواهد شد.

٧- استفاده افراد همراه داوطلب از کلاس آموزشی خلاف ضوابط و ممنوع می‌باشد.

٨- درصورتی که غیبت غیر موجه زبان آموز بیش از ۳ جلسه باشد، اجازه شرکت در آزمون را نداشته و برای ثبت نام در ترم بعد ملزم به تعیین سطح و ارائه کارنامه قبولی می باشد.

تبصره: حد نصاب تشکیل کلاس‌ها برای کلاسهای عمومی ۷ نفر می‌باشد.