به مقطع متوسطه یک خوش آمدید!

مجتمع فضه در تلاش است دانش آموزانی موثر، کارآمد و با دانش تربیت کند؛ با توجه به حساسیت در دوره متوسطه، در این مقطع با مشورت رسایاران و همچنین همکاری دبیران به نام، دانش آموزان در امر آموزش بیش از پیش آماده می کنند. دانش آموزان عزیز می توانند بنا بر علاقه، استعداد و توانمندی هایشان در گروه کلاس های کار و فناوری یکی از رشته های آموزشی – مهارتی را انتخاب کنند.

این صفحه شما را با این فعالیت های دقیق تر مجموعه در مقطع متوسطه یک آشنا می کند