اولین کتاب‌ آموزشی مکالمه عربی ویژه کودکان

زبان عربی کلید فهم قرآن و متون گهربار دینی است و از جمله زبان‌های رسمی سازمان ملل متّحد و زبان رسمی بیش از ۲۰ کشور عربی و ۴۵۰ میلیون مسلماناست. این زبان آمیختگی بسیار زیادی با زبان فارسی دارد و کتاب‌های بزرگان ادب فارسی سرشار از واژگان و ترکیبات عربی است. لذا بر‌آن شدیم تا آموزش زبان فطری و زبان دینمان را به دور از هیاهوی قواعد در قالب مکالمه و در بستری شاد و فعّال برای کودکان، پایه‌ریزی کنیم.

رسول اکرم (صلّی اللّه علیه و آله) در این‌باره می‌فرمایند:
” مَثَلُ الَّذی یَتَعَلَّمُ فی صِغَرِه کَالنَّقشِ فی الحَجَرِ وَ مَثَلُ الَّذی یَتَعَلَّمُ فی کِبَرِهِ کَالَّذی یَکتُبُ عَلَی الماءِ “.  (بحار الانوار/جلد۱/ص ۲۲۴)
به فرمایش پیامبر اکرم (صلّی اللّه علیه و آله): حکایت کسی که در کودکی اش می‌آموزد، همانند نقش کندن بر سنگ است و حکایت کسی که در بزرگسالی‌اش
می‌آموزد، همانند کسی است که بر آب می‌نویسد.

 
 
مجموعه کتاب‌های ازهار، اولین کتاب‌های آموزشی مکالمه عربی ویژه کودکان است که در هفت جلد تالیف گردیده است.
روش آموزش کتاب

موفّق‌ترین شیوه‌ی یادگیری زبان دوم، الگو‌برداری از زبان‌آموزی کودکان و شبیه‌سازی آن در محیط‌های آموزشی است که نیاز به تقویت مهارت‌های چهار‌گانه‌ی شنیداری (الاستماع)، گفتاری (المُحادثه)، خوانداری (القراءه) و نوشتاری (الکتابه) دارد.  طبق الگوی آموزش زبان مادری، اولویت با شنیدن و سپس گفتن است. کودکان کلماتی را که می‌شنوند، به خاطر می‌سپارند و تقلید می‌نمایند. به مرور، آن چه را که می‌فهمند، بر زبان جاری می‌سازند. آن گاه می‌خوانند، می‌نویسند و سرانجام دانسته‌های خود را تحلیل می‌نمایند. با توجه به این مهم، سعی شده است تمام این جوانب به فراخور سن و موقعیّت زبان‌آموز و به‌صورت تدریجی در کتاب‌ها لحاظ شود.