اهمیت فرآیندهای آموزشی و روند تدریس

در این مجتمع تمامی طرح درس‌های آموزشی در تابستان هرسال با توجه به رویکردهای نگرشی، مهارتی، تربیتی و آموزشی ، مورد پژوهش و بررسی قرار می‌گیرد و تمامی دروس با درنظر گرفتن سرفصل‌های یاد شده برای رسیدن به هدفی مشترک از زوایای گوناگون در طول سال تدریس می‌شود.
کارگروه ها همه‌باهم جلسات منسجم هفتگی دارند و زنجیره ی طولی فعالیت ها درکنار هم بررسی می‌شوند، معلمین و مسئولان عزیز مجتمع ، همگی برای رسیدن دانش‌‌آموزان به اهداف خودباوری، بروزتوانمندی‌های فردی، نگرش خوب نسبت به خانواده، وطن و … دست‌به‌دست هم می‌دهند تا در کنار هم در بسترهای عمومی(زنگ‌نماز و مناسبت‌ها ،کلاس درس ، اردوها و ……) و در بسترهای فردی برای هر دانش‌آموز در مسیر مشخص گام بردارند.
دراین بخش شما نمونه فعالیت‌های عزیزان در مجتمع فضّه را خواهید دید