درباره مجتمع ما
کرامت انسان ها خط قرمز ماست و خواسته های فطری شان چراغ راهمان

معلمان و دانش آموزان را در محیطی امن و گرم، گرد آورده ایم تا مدرسه را مهد زندگی سازیم. مصمم هستیم تا کیفیت را با کمیت در آمیزیم و با بهره گیری از معارف ناب علوی و دانش و فن آوری بِروز دنیا، انسان هایی خردمند (مدیر، مدبر، آگاه و ژرف اندیش) و تولیدگر و سازنده (مربی و مؤثر) پرورش دهیم.

تصویر

ازهار الربیع

اولین موسسه تالیف و تولید کتاب های آموزشی مکالمه عربی ویژه کودکان که در هفت جلد تالیف گردیده است.

تصویر

شعب فضّه

مدرسه ی فضّه در سراسر ایران دارای چندین شعبه ی فعال در مقاطع مختلف از پیش دبستان تا پایه ی دوازدهم می باشد.

کارگروه ها
برترین کارگروه های مجتمع فضّه
ویژگی های ما
دلایل انتخاب مجتمع آموزشی فضّه

مجتمع فضّه با رویکردی عالی و مسیری رو به رشد، سعی بر بهبود مستمر سیستم و اثربخشی آن دارد و پیوسته با بازنگری از طریق پایش و اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی مدرسه را بررسی می کنند.

تصویر
01

دانش آموز محور

دختران فضِه در تمامی فعالیت مدرسه مشارکت داشته و نسبت به آنها احساس مسئولیت دارند

اطلاعات بیشتر
تصویر
02

رشد استعدادها

رصد دانش آموزان از طریق سیر رشد فردی ، برنامه های توسعه ای و ...

اطلاعات بیشتر
تصویر
03

همکاران متخصص

بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه در امر آموزش، پرورش، فناوری اطلاعات و ...

اطلاعات بیشتر
تصویر
04

مدرسه هوشمند

کلاس های آموزشی تعاملی، با استفاده از تجهیزات حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات

اطلاعات بیشتر
نظرات خانواده ها
برخی از نظرات اولیاء

مجتمع فضّه با برگزاری جلسات هم افزایی اولیا، در ارتباط با روند آموزشی مجتمع و گام های آتی آن اطلاعات مورد نیاز را به خانواده ها اعلام می کند و با برگزاری نظرسنجی عمومی اهداف کیفی مدرسه را بررسی می کند.