در مدرسه ی معرفتی

انس با قرآن کریم خواندن، بازخواندن و مفاهیم قرآنی را فهمیدن، و در نهایت ثمره آن عمل به قرآن کریم می باشد.
انسان قرآنی، در هر مرحله و در هر مشکلی، به قرآن رجوع می‌کند، با انس، ارتباط قلبی و بصیرتی که قرآن به او می‌دهد، حق را از باطل تشخیص داده و به تکلیف خود، عمل می‌کند.

اهداف کارگروه در مجتمع فضّه

مسیر کارگروه در مجتمع فضّه

 

به منظور ظهور هر چه بیشتر نور قرآن، از همه بسترها و امکانات موجود ، در جهت جریان سازی انس با قرآن کریم استفاده می شود.

تصویر
تصویر
تصویر

بسترها:

کلاس قرآن

- استماع مستمر روزانه جهت ایجاد انس شنیداری ( 10 دقیقه ابتدای صبح)
- رعایت آداب تلاوت
- صحیح خوانی و روان خوانی قرآن
- استفاده از قصّه های قرآنی بر مبنای الگوهای تایید شده
- برگزاری مسابقات قرآن

نماز جماعت

به منظور اهمیت به برگزاری نماز جماعت، از ساعت 13:10 دقیقه لغایت 13:30 دقیقه تمامی واحدها تعطیل می باشد

سالن ناهار خوری

بهره گیری از آیات موضوعی در باب تغذیه و شکرگزاری در فضای ناهارخوری و اجرای برنامه غذایی بر مبنای الگوی تغذیه سالم

صبحگاه

تلاوت دانش آموزان در صبحگاه

اردو

انس با طبیعت

مناسبت ها

تابلوهای اطلاع رسانی

آیات موضوعی و خروجی های قرآنی دانش آموزان

مزیت کارگروه انس با قرآن

آموزش و یادگیری فضائل قرآن و در زمینه های عملی تمرین برای تلفیق کردن این فضائل با زندگی و اعمال روزمره در بعد اخلاق، خانواده، جامعه و …