مهارت ها و نگرش ها
در مدرسه ی معرفتی

گروه نگرش ها و مهارت ها در نظر دارد در سال تحصیلی جدید با محوریت قرار دادن آموزش مهارت های دهگانه ی زندگی با توجه به نیازسنجی ها، بستری مناسب در راستای فطرت و تعمیق مبانی معرفتی فراهم سازد، در نتیجه توانمندی عزیزانمان را در برابر مسائل و مشکلات زندگی افزایش دهد.
برای رسیدن به این هدف از ابزارهای هنری مانند نمایش، قصه گویی فعال، مسابقات و بازیهای شاد… بهره میگیرد، و گاه با استفاده از خانه ای سنتی و گاه با فضای شهری و خاله بازی محیط مناسب و پر نشاطی را برای نیل به آن اهداف آماده می سازد.
امید که بتوانیم قدمی در جهت شکوفایی و رشد نوگلانمان برداریم.
یکی از آموزش های برجسته‌ای که در مدرسه فضه بسیار پر رنگ ارائه می‌شود، آموزش هایی است که تحت عنوان درس ” مهارت ها و نگرش ها ” در سنین پیش دبستان و اول ابتدائی به صورت زنگ درسی و در محیطی کاملا سنتی ارائه می‌گردد.
گروه مهارت ها و نگرش ها هنر را ابزاری در دست بینش معرفتی قرار داده است، تا بتواند زمینه ساز ظهور استعداد های فطری در دانش آموزان گردد.
به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده در این مسیر از اجرای نمایش (عروسکی و …) قصه گویی، بازی های سنتی و خلاق و …. کمک می‌گیرد.
شما می‌توانید نمونه هایی از اهداف زندگی آسمانی را در ذیل مشاهده نمایید:

تصویر

1)

آشنایی با مسیر فطرت در کنار ارتباط با طبیعت و ایجاد خانه ای سنتی در مدرسه که در آن حس امنیت و آرامش در دانش آموزان القاء شود

تصویر

3)

پرورش روحیه همکاری، نظم و احترام به بزرگ ترها، یادگیری تعاملات اجتماعی

تصویر

2)

آشنایی غیرمستقیم با آداب اسلامی ( مثل آداب مهمانی رفتن، میزبانی و…)

تصویر

4)

ایجاد شور و نشاط درونی در فضاهای شاد برای دانش آموزان عزیز

مزایای کارگروه

1- بسترسازی برای رشد و ارتقای توانمندی های دانش آموزان و رفع نیازهای ایشان

اولین گام برای رسیدن به این مهم ،نیاز سنجی درست در دوره های مختلف دانش آموزان است که بر اساس جدول اقتضائات تهیه شده در این واحد انجام می‌شود.

2- ایجاد بسترهای مختلف مهارتی و آموزشی

کارگروه وظیفه دارد با ایجاد بسترهای مختلف ( صبحگاه ، زنگ نماز ، مناسبتها ، پروژه های هدفمند ، انجمن و ......) در جهت ظهور استعداد و خودباوری عزیزان قدم بردارد .

انجمن های کارگروه

این انجمن ها برای دوره ی اول و دوم دبستان می باشد.
دختران فعال و دوست داشتنی می توانند در هر ترم از سال هر کدام از انجمن ها را که دوست داشتند انتخاب و در آن فعالیت نمایند.

نمایش
آشپزی
سرود
نمازجماعت