انتخاب رنگ

bg_image

آخرین اخبار مجتمع

 برای مشاهده ی اخبار مجتمع، توضیحات و تصاویر آن ها با ما همراهی کنید

ارسال شده توسط

مدیروبسات

ارسال شده توسط

مدیروبسات

4 آذر 1402

برگزاری نماز

ارسال شده توسط

مدیروبسات

ارسال شده توسط

مدیروبسات

ارسال شده توسط

مدیروبسات

ارسال شده توسط

مدیروبسات

23 آبان 1402

کتابخوانی

ارسال شده توسط

مدیروبسات

10 آبان 1402

همراه غزه

ارسال شده توسط

مدیروبسات