اقدام پژوهی(گام دوم): نقشه راه

تاثیر ارائه طرح درس به شیوه نقشه راه بر عارضه حرف زدن دانش آموزان

در گام دوم نقشه راه دانش آموزان کلاس سوم، حدس‌های خود را برای تشخیص ریشه و برگ دانه های تک لپه ای و دو لپه ای بیان کردند و هر دانش آموز حدس خود را در دفترچه پروژه وارد کرد و سپس دانه های خود را جهت کاشت خیس کردند.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط