کارگاه/ نانوائی

اینجا یه ایوون کوچیک و با صفاست. بعضی روزها برای بعضی درس هامون که به دنبال آسمون و هوای آزاد می گردیم میاییم تو ایوون اینجا تنور پخت نون داریم و جایی برای درست کردن آتیش نون سنتی و چای ذغالی چه صفایی داره

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

چالش ها و راه حل ها

کار با آب و آرد، وقتی گرد آرد نون روی لباست می شینه، حس قشنگ آقای نانوا میاد سراغت ...

اطلاعات نانوائی

استفاده کنندگان:

دانش آموزان

مکان:

دبستان. ایوان

تجهیزات:

آرد/ آب/ وردنه ....