هنر ساخت و ساز

این بار با چوب و اره تونستیم تولیدات خلاقیتی و آزاد داشته باشیم.
از دیدن هنر خودمان لذت بردیم و به توانایی های خودمان شناخت بیشتری پیدا کردیم.
این کار باعث:
1.تقویت شناخت توانایی خود
2.تقویت حس اعتماد به نفس
3.تقویت حس زیبایی شناختی
4.تقویت خلاقیت
در ما می شود.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط