آشنایی با ویژگی های فطری شهرهای ایران

درس اجتماعی

به نظرم تا حالا با جشنواره شهرهای مختلف و با ویژگی های آن شهرها آشنا شدید. اما ما برای درس ۵ اجتماعی با ویژگی هایی از شهرها آشنا شدیم که برایمان جالب بود.مهمان هایی از شهرهای مختلف ایران زیبا داشتیم که با توضیحات آنها متوجه شدیم خیلی از آداب و رسوم ها و یا معماری خانه های قدیمی و سوغاتی های شهرهای مختلف ارتباط با رشد ما دارد و فقط برای لذت بردن از خوردن آن خوراکی ها و سوغاتی ها نیست و معماری ساختمان ها فقط له خاطر زیبایی آنها نبوده است بلکه با توجه به آب و هوا و منطقه و آداب اسلامی ساخته شده است.

برچسب ها
#فطرت

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط