درس هنر

موضوع :گلدوزی

اهداف : آشنایی با ابزار دوخت و طریقه ی استفاده از آن

مهارت یادگیری تکنیکهای دوخت در سطح ابتدایی هدف از این کار دست ورزی و آشنایی با هنرهای سنتی ایرانی همچنین بالابردن دقت و تمرکز بچه ها

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط