درس آرش کمانگیر

تدریس دانش آموز
  • با تدریس خوب ‌خلاق دوستمان، هم با شیوه نقالی که از آثار هنری ملی ایرانی است آشنا شدیم، هم آرش کمانگیر قهرمان ایرانی را شناختیم.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط