طریقه ساخت انواع زاویه با استفاده از چوب بستنی

پايه ي چهارم

– طریقه ساخت انواع زاویه با استفاده از چوب بستنی و پونز و نشان دادن زاویه های قائمه- تند- باز .

– همچنین چالش استفاده از گونیا و سپس نقاله .

– آشنا شدن با ابزار اندازه گیری زاویه و مقیاس آن .

برچسب ها
#ریاضی #زاویه

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط