تلفیق درس فارسی و علوم

میخواهیم از تمامی جنبه ها رشد کنیم

در درس ۴ فارسی با حکیمی آشنا شدیم که شخصیت او برایمان جالب بود.

حکیمی که استعداد های خودش را در همه جوانب رشد داده بود و همین امر سبب شد تا از غرق شدن نجات پیدا کند و با علم و آگاهی اش بقیه را هم رشد دهد.

اما ماجرا به اینجا ختم نشد در کلاس علوم وقتی مدارهای الکتریکی را ساختیم متوجه شدیم یک مدار هم وقتی کارآمد است که همه قسمت های آن سالم باشد و وظیفه خود را در مدار انجام دهد.

بعد از ادراک این دو درس معلم ما تحقیقی در مورد نحوه عملکرد مغز به ما دادند و ما خیلی تعجب کردیم از اینکه فهمیدیم هر قسمت مغز ما هم وظیفه خاص خودش را دارد و اگر هر قسمت رشد نکند آن قسمت از مغز به مرور زمان از کار می افتد.

اینجا بود که متوجه شدیم این بهانه هایی که ما بچه ها داریم از اینکه ریاضی دوست ندارم، فارسی دوست دارم یا …. باعث می شود استعدادهای ما همه جانبه رشد نکند.

برچسب ها
#رشد #فضه

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط