محاسبه ی ضرب های اعدادی که جلویشان صفر وجود دارد

پايه ي چهارم

ابتدا صفر های جلوی دو عدد را در صورت وجود داشتن ، برداشته داخل بادکنک می ریزیم و بادکنک را باد می کنیم. در همین بین شروع می کنیم به ضرب دو عدد بدون صفرهای جلویشان. چون صفرها رفته داخل بادکنک و حاصل را بدست می آوریم. حالا با سوزن وقت آن رسیده بادکنک را بترکانیم و صفرهای داخل بادکنک را آزاد کنیم و جلوی حاصل ضرب قرار دهیم .

برچسب ها
#ریاضی #ضرب

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط