تمرین املای بازی محور

تقویت حافظه دیداری و شنیداری
  • تمرین املای ما با بازی همراه بود. کلمه ها را پیدا کردیم و با مکعب ها راه رفتیم و روی آن ها ایستادیم. 🫣🚶🏻‍♀️🚶🏼‍♀️🚶🏽‍♀️👀👂🏻 در آخر کلمه ها را از حفظ گفتیم و کف حیاط را با نقاشی هایمان زیباتر کردیم.
برچسب ها
#املا #بازی

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط