دخترشیعه

دانش آموزان پایه سوم در راستای پروژه هویت دختر ایرانی (طرح درس تعمیقی، تلفیقی) با تحقیق در مورد آداب و رسوم، مکانهای مذهبی، خوراکی ها و ... در جهت شناخت هویت دختر شیعه ایرانی قدم برداشتند و در خروجی کار، آنچه که در این مدت دریافت کردند بر روی نقشه ایران به تصویر کشیدند.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط