اقدام پژوهی(گام سوم): نقشه راه

تاثیر ارائه طرح درس به شیوه نقشه راه بر عارضه حرف زدن دانش آموزان

در گام سوم اقدام پژوهی به روش نقشه راه، دانش آموزان کلاس سوم، دانه هایی که خیس کرده بودند را کاشتند.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط