من بزرگتر شده ام

درس تعلیمات اجتماعی

در راستای تقویت خودباوری، درس دوم اجتماعی توسط یکی از دانش آموزان با کلیپی که خودش ساخته بود، تدریس شد.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط