همکاری

درس اجتماعی

امروز با همکاری یکدیگر صبحانه خوشمزه ای آماده کردیم و نوش جان کردیم و فهمیدیم با همکاری با یکدیگر کارها بهتر و سریعتر انجام میشود و تجربه زیبایی از همکاری با یکدیگر را تجربه کردیم.

برچسب ها
#همدلی #همکاری

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط