تغییر حالت مواد

درس علوم

امروز دختران کلاس سومی در آزمایشگاه با درست کردن ژله، بستنی یخی و شکلات با تغییر حالت مواد ( ذوب، انجماد) آشنا شدند و روز شادی را تجربه کردند.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط