آسمان آبی ، طبیعت پاک

درس فارسی

ما دختران پایه سومی به پارک رفتیم و نیمرو روی آتش درست کردیم و در آخر با کمک همدیگر و با هدف حفظ محیط زیست زباله هایمان را جمع کردیم.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط