ساخت ماکت معجزات پیامبران الوالعزم

درس هدیه آسمانی

طبق روش تلفیقی و تعمیقی الگوی معرفتی ، در جلسات کارگروه مهارتها ، در موضوع انسان های خوب در درس هدیه ، بر طبق سناریو پرونده رسانما ، تصمیم گرفتیم در پایان تدریس ، ساخت ماکت داشته باشیم درس ششم هدیه به نام ، پیامبران خدا را در تلفیق با آیه « هذا من فضل ربی » و حتی کنار تلفیق دروس فارسی ، انتخاب کردیم و ساخت ماکت را در یک کار گروهی خوب و موفق انجام دادیم . البته قبل از ماکت ، تدریس درس را به روش نمایش توسط دوستانم در مکان زندگی آسمانی داشتیم که دیدنی بود 👌😍 بعد از آن فیلم پیامبران را در یک دورهمی دیدیم تا این که به ساخت ماکت رسیدیم 😍

برچسب ها
#آزمون #مرور درس

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط