اردوی زیارتی مشهد

✨زيارت، آغاز حرکت است و رفتن با کوله‌بار عشق در جاده‌ي پرنور ولايت؛ حرکت براي عرضه‌ي خويش در پيشگاه او؛ که لحظه‌اي از ما دور نيست.
زيارت، آغاز پرشور جستجو و حرکت به سوي اتحاد با کاملي است که در تقرب به او، دردهاي روح، درمان مي‌پذيرد؛ و زيارت‌نامه، مکتبي است که انسان ناقص، با حرکت در مسير ترسيم‌شده در آن, به انسان کامل وصل مي‌شود.
زائر در زيارت، زيبايي مزور را مي‌بيند و درمي‌يابد در عين حال که خود، نقص دارد, امکان کمال نيز در او هست؛
لذا از نقص حرکت کرده, به سوي کمال وجودي قدم برمي‌دارد. شرط زيارت, گشتن به دور ضريح و بوسيدن آن نيست!
شرط زيارت, عارف بودن به حق امام است؛ يعني چشيدن و يافتن حقيقت امام و تغيير اوصاف و افعال زائر و حرکت به سوي اوصاف و افعال او...
برگرفته از کتاب از حرم تا حریم...

برچسب ها
#زیارت #مشهد

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط