مقام سوم منطقه در رشته تصویرسازی😃😍

آفرین به دختر گلمون شقایق الله قلی پایه هفتم برای کسب مقام سوم منطقه در رشته تصویرسازی😍👏👏👏
طرح درس هنر رشته تصویر سازی
ترم یک هنر

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط