تکنولوژی، پیشرفت های علمی ایران

کلاس کامپیوتر
  • اگر به خودباوری نرسیم، یادگیری تکنولوژی ها اثربخش نخواهد بود.
    ما در کلاس کامپیوتر علاوه بر یادگیری نرم افزارهای مختلف، با پیشرفت های علمی کشور آشنا شده و حس خودباوری را در خود زنده می کنیم.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط