کلاس ششم

شروعی متفاوت🌈☀️
صبحانه در کنار هم🥞🥮🥧🍪
در راستای اصلاح تغذیه و تأکید بر تغذیه سالم، زنگ اول هر دوشنبه کنار هم صبحانه می‌خوریم.
از قبل، مسئولینی برای هماهنگی نوع صبحانه و تقسیم کار انتخاب می‌شوند و همه ساعت ۷:۱۵ منتظریم تا با هم صبحانه بخوریم و با غذاهای سالم و خوشمزه آشنا می‌شویم.
در نهایت هم با کمک همديگر سفره را جمع می‌کنیم و پرانرژی برای یک روز جدید آماده می‌شویم.
این بار هم ششمی ها حسابی گل کاشتند.👩‍🍳
فوق العاده بود بچه ها👏👏👏

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط