مبانی طراحی

کالیگرافی یا نقاشی خط
تکنیک استفاده از خط در نقاشی و عکاسی
منتظر باشید....
می گید منتظر چی؟
دست ها زیر چانه دارید فکر می کنید؟...
منتظر نمایشگاه جذاب از آثار دانش آموزان

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط