دقت بادکنکی گروهی 😍

امروز خانوم معلم ما رو گروه های چند نفره کردند و به بعضی ها ۴ بادکنک و به بعضی ها ۲ بادکنک دادند،ما روی بادکنک های دقت نوشتیم و بعد از نوشتن دقت قرار شد که حالا بادکنک هامون رو از هم جدا کنیم ،در نوشتن این دقت خیلی به ما خوش می گذشت چون بعضی ها ۴ نفره بودیم و بادکنک هامون به طرف دوستمون کشیده میشد و باید با یک کار گروهی دقیق همه مون همزمان دقت هامون رو می نوشتیم و این خیلی هیجان انگیز بود و بعد از نوشتن دقت قرار شد بادکنک هامون رو جدا کنیم و هر کسی فکری به ذهنش رسید، یک نفر با کشیدن بادکنک و نفرات بعدی با قیچی و بعضی ها با باز کردن گره بادکنک تونستیم بادکنک هامون رو جدا کنیم و بعضی هامون بادکنک هامون ترکید و بعضی ها که قیچی کرده بودن باد بادکنک هاشون خالی شد ، اما اکثرا بادکنک هامون جدا شد. حالا نوبت به بازی هیجان انگیز ترکیدن بادکنک هامون شد و تو این بازی خیلی بهمون خوش گذشت، چون هر کدوم باید بادکنک مون رو با پا می ترکوندیم. این هم از دقت بادکنکی ما🎈🎈🎈🎈🎈

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط