جمع و تفریق

تثبیت جمع و تفریق های ده تایی با بازی تمرکزی - تعادلی توپ ها و قاشق ها

برچسب ها
#بازی #ریاضی

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط