علوم – همراه با مسابقات 🚗🚙
موضوع: نیرو

با ماشین های آهنربایی 🏎، مسابقه رالی برگزار شد. باید ماشین هایمان را به حرکت در می آوردیم. با آزمون و خطا ، با مفهوم جاذبه و دافعه آشنا شدیم . قطب های همنام را اگر نزدیک میکردیم باعث هل دادن ماشین می شد و با نزدیک شدن قطب های نا همنام ، اتفاق دیگری می افتاد.

برچسب ها
#مسابقات رالی

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط