اسباب بازی

1- یک روز به جای خانم معلم یکی از بچه های کلاس پنجمی معلمون شد. بهمون با کاغذ روباه یاد داد. به ما خیلی خوش گذشت.خوب ما هم که کلی کاردستی بلد هستیم ، چراما یاد دوستانمان ندیم؟ این شد که هر روز نیم ساعت یکی از ماها معلم می‌شدیم 💪
۲- در پارک روبروی مدرسه کلی برگ، سنگ، پر، چوب .. دیدیم ؛برخی برگها تیز بود شبیه سوزن ، برخی یک دانه برگم روی شاخه هاشون نبود، بعضی از برگ هنوز سبز بود . سعی کردیم از درخت ها بالا بریم . کلی خاکی شدیم اما بهمون خوش گذشت .

برچسب ها
#طبیعت #مشارکت

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط