گلسر یلدایی

نزدیک شب یلدا ما یک شعر آماده کرده بودیم که با هم بخوانیم .
یک سری گل سر یلدایی با نمد درست کردیم که در روز اجرا بزنیم سرمون ❤️
یلداتون مبارک

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط