مفهوم نیرو

زنگ علوم با فعالیت هایش خیلی جذاب است. مسابقه پرتاب موشک و طناب کشی و طناب زدن انجام دادیم تا مفهوم نیرو را درک کنیم.

برچسب ها
#علوم #نیرو

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط