حل شدن برخی رنگ ها در آب و حل نشدن برخی در آب

تا حالا روی دستمال کاغذی نقاشی کشیدی؟
دستمال کاغذی هامون را تا کردیم، داخل دستمال کاغذی نقاشی کشیدیم.
بار اول ماژیک ، بعدش با مداد شمعی.
وقتی دستمال ها را در ظرف آب ریختیم. یهو نقاشی مون ظاهر شد. اما جالب اینجا بود که نقاشی هایی که با ماژیک کشیدیم بعد از چند دقیقه کاملا محو و رنگ های شبیه آبرنگ شد.
اما نقاشی که با مداد شمعی کشیدم در آب حل نشد.

برچسب ها
#رنگ ها #کاوشگری

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط