آواورزی، دقت شنیداری، تجربه بادکردن بادکنک

یک روز خانم معلم با چندتا بادکنک قرمز به کلاس آمد. ما تلاش کردیم که آنها را باد کنیم .بعدش کلماتی که صدای اولش ب بود را روی بادکنک کشیدیم مثل بابا

برچسب ها
#آواورزی #فارسی

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط