کلاس آشپزی

🌱آشپزی را دوست دارم
ترکیبی از مواد خوراکی
ترکیبی از تمام چیزهایی که خدای مهربانم آن را آفریده است
تلاش می کنم تا همانطور که خدای من آن را به زیبائی خلق کرده است، من هم به زیبائی غذایم را درست کنم و به همان خوشمزگی، واییییی که چقدر دلنشین است، آن زمان که غذایت را می چشی، چشیدن یعنی تجربه کردن مزه هایی گوناگون و قطعاً اگر آن مزه را خودت تولید کرده باشی، بسیار تجربه ی دل انگیزتری را تجربه خواهی کرد.
اینجا کلاس آشپزی ماست...
من با مواد گوناگون خوراکی در این ساعت زندگی می کنم🥦🥬🥒🌽🫑🌶

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط