ساخت و ساز با وسایل بازیافتی

پایه: پیش دبستان یک
  • ما امروز با استفاده از لوله ی دستمال ،شانه ی تخم مرغ ، طلق رنگی و ربان برای خودمون دوربین درست کردیم .

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط