جشن ریاضی 

ارتقای مهارت مسئولیت پذیری و کارگروهی و مهارت برنامه‌ریزی
  • طرح درس ما براساس ارتقای مهارت مسئولیت پذیری و کارگروهی و مهارت برنامه‌ریزی انجام شد و ما با برنامه‌ریزی و تقسیم کار و دادن مسئولیت به بچه ها خودشون کلاس و آماده کردند و فضای بسیار شاد و مفرحی را داشتند

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط