با بازی وسطی هم میشه اعداد صحیح را آموخت

پايه ي ششم

همیشه فکر می کردم سر زنگ ریاضی فقط باید سوال حل کنم و آزمون بدم .
امروز وقتی معلم به من و دوستانم گفتند بریم در حیاط وسطی بازی کنیم خیلی جا خوردم .
ما کلی بازی کردیم و حسابی خسته شدیم . راستی می دونید امتیاز ها چگونه محاسبه شد؟
هر کدام از بچه هایی که وسط بودند اگر می سوختند، به جای اینکه از بازی بیرون بروند،از گروه یک امتیاز کم می شد.
اگر هم کسی گل می گرفت ۵ امتیاز به آن گروه اضافه می شد .
مثلا گروه ما در ابتدا ۱۰ امتیاز منفی گرفت و من آنجا بود که متوجه شدم قبل از صفر هم عدد هایی وجود دارد که به آن ها اعداد منفی می گوییم و کلی چیزهای دیگر درباره ی اعداد صحیح یادگرفتم .
در آخر هم گروه ما برنده شد .

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط