دعا کردن

درس هدیه های آسمانی

امروز به زیارت شهدای گمنام و امام زاده صالح رفتیم و با هم در مورد اینکه تعریف دعا چیست؟ چرا دعا می کنیم؟ برای چه کسانی دعا می کنیم بحث و گفت و گو کردیم. در پایان در برگه های خود دلنوشته و دعاهای خود را برای خدای مهربان نوشتیم.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط