ایران عزیز ما

درس فارسی

دانش آموزان پایه سوم در راستای پروژه هویت دختر ایرانی (طرح درس تعمیقی، تلفیقی) با تحقیق در مورد آداب و رسوم، مکانهای مذهبی، خوراکی ها و … در جهت شناخت هویت دختر شیعه ایرانی قدم برمی‌دارند.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط