آشنایی با عدد و رقم

درس ریاضی

طرح درس ما بر پایه ی ارتقای مهارت کلامی و بالابردن سطح آگاهی و ایجاد انگیزه برای بچه ها و کاربرد آن در محیط پیرامون است.
در راستای این اهداف گیف ریاضی در اختیار بچه ها قرار گرفت و با مسابقه و بازی های شاد و با ابزارهای مختلف داخل کیف ، کلی تمرین های فعال  را انجام دادیم

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط