عدسی ها

درس علوم

من نمی دونستم که با غیرکبریت هم می شه آتش درست کرد. وقتی با استفاده از عدسی تونستیم کاغذهایمان را بسوزانیم خیلی هیجان زده شده بودیم. پس انسان های نخستین هم حتما با چیزهایی غیر از کبریت که در طبیعت است توانستن اولین بار آتش را درست کنند.

برچسب ها
#عدسی #علوم

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط