پیام قرآنی با موضوع احسان به مادر

تلفیق قرآن و هدیه های آسمانی

دختران پایه سوم بعد از بحث و گفتگو درباره کارهایی که هر مادری در خانواده انجام می دهد، صفت های مادر را استخراج کردند و سپس در گروهای خود به تزیین هر صفت پرداختند.

برچسب ها
#قرآن #کاردستی

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط