پیدا کردن پیام رمز در جعبه اسرار آمیز

درس علوم

دخترای کلاس دوم با کنجکاوی و فکر کردن ، راه های مختلف را آزمایش کردند تا به کشف عکس های داخل جعبه برسند . 👏😍👏 بالاخره پیام رمز جعبه پیدا شد نور کمک کرد تا رمز پیدا بشه .آخه نورها مثل صداها پیام دارند 👌😊🥰 در کنار این آزمایش متوجه پیام نعمتها در هستی و در خود شدند که داشتن نعمت نور و قوه بینایی و عضو چشم و …، نعمت بزرگی است که باید قدر دان آن بود .😍👌

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط